KGO

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 11-09-2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma NEKMA została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: E0011218WZ.

NEKMA S.C. jako importer urządzeń elektronicznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektroniczne importowane przez NEKMA S.C., spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady:

Kosz

Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

Gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

UWAGA! Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

W związku z wejściem w życie w/w ustawy informujemy Państwa o kosztach gospodarowania odpadami (KGO) na produkty przez nas wprowadzane. W tabeli poniżej znajdziecie Państwo wykaz naszych produktów podlegających ww. ustawie.
Informujemy jednocześnie, że wymienione w tabeli koszty są każdorazowo wliczane w cenę produktu, nie są jednak wyszczególniane osobno na fakturach. Zdecydowaliśmy się także nie zmieniać cen naszych produktów w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów gospodarowania odpadami. (KGO w poniższej tabeli są kosztami netto, aby obliczyć wartość brutto KGO należy do wymienionych w tabeli kwot doliczyć 23% VAT).

  Wykaz punktów skupu odpadów elektronicznych
Newsletter
Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami i rabatami!
Zapisz się do naszego newslettera, a najgorętsze okazje nigdy Cię nie ominą.
Obiecujemy nie spamować.
Nie chcesz otrzymywać informacji na email? Wypisz się z newslettera.