KGO

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma NEKMA została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: E0011218WZ.

NEKMA S.C. jako importer urządzeń elektronicznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektroniczne importowane przez NEKMA S.C., spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady:


Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

Gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

UWAGA! Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

W związku z wejściem w życie w/w ustawy informujemy Państwa o kosztach gospodarowania odpadami (KGO) na produkty przez nas wprowadzane. W tabeli poniżej znajdziecie Państwo wykaz naszych produktów podlegających ww. ustawie.
Informujemy jednocześnie, że wymienione w tabeli koszty są każdorazowo wliczane w cenę produktu, nie są jednak wyszczególniane osobno na fakturach. Zdecydowaliśmy się także nie zmieniać cen naszych produktów w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów gospodarowania odpadami. (KGO w poniższej tabeli są kosztami netto, aby obliczyć wartość brutto KGO należy do wymienionych w tabeli kwot doliczyć 23% VAT).
NAZWA URZĄDZENIASYMBOL URZĄDZENIAKGO
KAMERA INTERNEC BLUE-EASYi4-12E
0,08 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-12L
0,08 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-15E
0,17 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-15L
0,17 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-21B
0,05 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-35E
0,07 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-41B
0,04 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-51H
0,04 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-53E
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-61B
0,08 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-65E
0,20 PLN
KAMERA INTERNEC BLUE-EASY
i4-85E
0,28 PLN
OŚWIETLACZ PODCZERWIENIi4-IR2
0,24 PLN
OŚWIETLACZ PODCZERWIENI
i4-IR3
0,33 PLN
PASYWNY KONWERTERi4-K11
0,01 PLN
PASYWNY KONWERTER
i4-K11K
0,01 PLN
PASYWNY KONWERTER
i4-P
0,02 PLN
PASYWNY SEPARATOR
i4-S13
0,01 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C1313D
0,12 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C1320
0,12 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C1321
0,12 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C13221A
0,20 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C1330
0,12 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C23430-PIRA 2,8mm
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C23430-PIRA 4mm
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C23430-PIRWA 2,8mm
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C2430-PIR
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C2430-PIR 2,8mm
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C2430-PIR 4mm
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C2430-PIR(2.8mm)
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C2430-PIRW 2,8mm
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C2430-PIRW(2.8mm)
0,03 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C31210D
0,02 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C41413-IR
0,22 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C41430-IR
0,23 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C42413-IR
0,21 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C42430-IRA
0,22 PLN
KAMERA INTERNEC IPi7-C4313D-IR
0,25 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C51413-IR 2,8mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C51413-IR 4mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C51430-IR 2,8mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C51430-IR 4mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C51430-IR 6mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52213-IR 2.8mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52221-IR 2.8mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52221-IR 4mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52413-IR 2,8mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52413-IR 4mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52413-IR 6mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52430-IR 2.8mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52430-IR 4mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52430-IR 6mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C52430-IRWA 2.8mm
0,13 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C5320 2,8mm
0,10 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C53213 2.8mm
0,12 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C53430-IR 2,8mm
0,10 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C53430-IRWA 2,8mm
0,10 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C5430-IR 2,8mm
0,10 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C5430-IRWA 2,8mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C5430-PIR 2,8mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C5430-PIRW 2,8mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55413-IR 2,8mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55413-IR 4mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55413-IR 6mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55413E-IR 2,8mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55430-IR 2,8mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55430-IR 4mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55430-IR 6mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C55430E-IR 2,8mm
0,16 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C71430E-IR
0,24 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C72413E-IR
0,24 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C72430E-IR
0,24 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C81413-IR 4mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C81413-IR 6mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C81430-IR 4mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C81430-IR 6mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82213-IR 4mm
0,14 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82221-IR 4mm
0,14 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82221-IR 4mm
0,14 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82221-IR 6mm
0,14 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82413-IR 4mm
0,14 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82413-IR 6mm
0,14 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82413-IR(4mm)
0,14 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82430-IR 4mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C82430-IR 6mm
0,11 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C85413E-IR 4mm
0,24 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C85413E-IR 6mm
0,24 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C85430E-IR 4mm
0,23 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-C85430E-IR 6mm
0,24 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D71FW04V
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D71FW08V
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D71FW16V
0,43 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D71W08VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D72F04VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D72F08VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D72F16VH2
0,90 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D72W08VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC BLUE-EASY
i7-D72W16VH
0,43 PLN
WIDEOSERWER INTERNECi7-E6701
0,10 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-G51021-IR
0,17 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-G71021-IR
0,21 PLN
KAMERA INTERNEC IP
i7-G81021-IR
0,09 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HYBRYDOWE
i7-H0704VH
0,40 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HYBRYDOWE
i7-H0708VH
0,89 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HYBRYDOWE
i7-H0716VH
0,91 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HYBRYDOWE
i7-H0816VH
2,85 PLN
KLAWIATURA PTZ INTERNEC
i7-K1003
0,96 PLN
KLAWIATURA PTZ INTERNEC
i7-K1100
0,58 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0504VH
0,21 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0508VH
0,21 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0604VH
0,40 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0608VH
0,84 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0616VH
0,85 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0716VH
0,90 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0732VH
0,92 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N07716VH
1,44 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N07732VH
1,48 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0832VH
2,87 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0916A
2,85 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0932A
2,87 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0932RVH
2,85 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0932VH
2,87 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N0964VH
2,87 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N15104VH
0,84 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N15108VH
0,84 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N26104VH
0,40 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N26208VH
0,83 PLN
REJESTRATOR INTERNEC NVR
i7-N26216VH
0,83 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P0420E
0,32 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P2013E
1,44 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P2013E-IR
1,60 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P2020A
1,44 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P2020A-IR
1,60 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P2020E
1,44 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P2020E-IR
1,60 PLN
KAMERA INTERNEC IP PTZ
i7-P2020EP
1,03 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HD-TVI
i7-T0604VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HD-TVI
i7-T0608VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HD-TVI
i7-T0616VH
0,43 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HD-TVI
i7-T0704VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HD-TVI
i7-T0708VH
0,41 PLN
REJESTRATOR INTERNEC HD-TVI
i7-T07716VH
0,90 PLN
KAMERA INTERNEC HD-TVI
i8-41C 2,8mm
0,12 PLN
KAMERA INTERNEC HD-TVI
i8-57C
0,09 PLN
KAMERA INTERNEC HD-TVI
i8-61C 3,6mm
0,10 PLN 
KAMERA INTERNEC HD-TVI
i8-87C
0,20 PLN
KAMERA INTERNEC HD-TVI PTZi8-P2310
1,44 PLN
KAMERA INTERNEC HD-TVI PTZ
i8-P2310-IR
1,60 PLN
KAMERA INTERNEC HD-TVI PTZ
i8-P3020
1,44 PLN
KAMERA INTERNEC HD-TVI PTZ
i8-P3020-IR
1,60 PLN