Webcomponent umożliwia połączenie przez przeglądarkę internetową do kamery IP lub rejestratora oraz wyświetlanie obrazu. Wtyczka jest pobierana automatycznie po połączeniu z urządzeniem. Po pobraniu należy zainstalować. W przypadku problemów z pobraniem z urządzenia można pobrać wtyczkę ze strony. Do pobrania wersja dla:
  • rejestratorów NVR: i7-N151xxVH ( firmware 3.0.7); i7-N26xxxVH (3.0.10) ; i7-N07xxVH, i7-N077xxVH, i7-N077xxVH (v3.1.1) ; i7-N050xVH (2.3.7) ; i7-N06xxVH (2.3.7);
  • rejestratorów hybrydowych: i7-H07xxVH (2.3.4);
  • rejestratorów HD-TVI: i7-T06xxVH , i7-T07xxVH (3.1.2);
  • rejestratorów ‘analogowych’ i7-D72xx, i7-D72Wxx, I7-D72Fxx
  • kamer IP: i7-Cxx2xx i i7-Cxx2xx (firmwary 5.2, 5.1.2);
  • kamer PTZ i7-P20xxE-(IR) (5.2.5).
Należy pobrać, rozpakować i zainstalować. Instalator może prosić o zamknięcie przeglądarki w trakcie instalacji. Dla systemów Windows. Webcomponent może być domyślnie blokowany przez przeglądarkę – dodatkowe informacje w dziale FAQ.
DO POBRANIA
Oprogramowanie SADP (Windows) pobierz